Skriv ut
PDF

Den nødvendige samtalen

Skrevet av Øyvind Therkelsen.

Tør du virkelig å la være?

Dette kurset tar for seg det mange ledere opplever som noe av det vanskeligste i lederjobben; å ta de samtalene som kan være knyttet til at ansatte ikke gjør jobben sin, at det er konflikter i personalgruppen eller i foreldresamarbeidet. Vi tar for oss både de samtalene som krever grundige forberedelser, og de samtalene som må tas på sparket i hverdagen.

Hvor stor rolle spiller våre egne følelser inn i de situasjonene der vi ikke er helt sikre på hvordan vi skal opptre eller håndtere? Hva styrer min dømmekraft og hvordan kan jeg ivareta alle parters verdighet slik at ingen mister ansikt?

På kursdagen(e) veksler vi mellom forelesning, individuelt arbeid og ulike øvelser som trener deltakerne på å faktisk gjøre det vi snakker om i teorien. Vi lager kursinnholdet bestillers forventninger og dilemmaer - for å få det praksisnært og at det skal oppleves meningsfylt. Tør du som leder virkelig å la vær å ta disse samtalene?

Sigurd Stubsjøen og Line Melvold har samarbeidet siden 1997 med utgangspunkt i felles interesse for emosjonell intelligens og betydningen av dette i arbeidslivet. Vi jobber inn i personalgrupper og ledergrupper der vi skreddersyr opplegg etter ønsker fra kundene. Lederutvikling, konflikthåndtering og personalsamarbeid er noen eksempler på det vi jobber med. For mer informasjon gå inn på www.nimus.no eller www.styd.no

En barndom i endring

Samarbeid skaper varige verdier (pwc). Nytt kurskonsept som passer godt som foreldremøte der ansatte og foreldre møtes for dialog og felles forståelse for barnehagens mandat og formål. Når danningsbegrepet har erstattet oppdragelse i lovverket hva vil det si for vår praktiske pedagogikk i hverdagen? Mer informasjon kommer!   Les mer...

Lederutvikling

Flere og flere kommuner og barnehager etterspør lederutvikling som går over en viss tidsperiode. Det er lurt! Jeg kan lage et opplegg som er tilpasset den ledergruppen dere er, og sammen kan vi sette mål for kompetansehevingen. Dette kan gjøres på mange måter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Jeg kan vise til mange ulike prosjekter - og alle er unike og ulike!